องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต. แม่ท้อ)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 603-1-87099-1
  ชื่อบัญชี : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ