หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ท้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
วิสัยทัศน์
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการศึกษา นำพาเศรษฐกิจ
ใกล้ชิดสิ่งแวดล้อม ดีพร้อมวัฒนธรรม
อุทยานแห่งชาติลานสาง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติที่สวยงาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
www.maetho-tak.go.th
1
2
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.maetho-tak.go.th/h... https://www.maetho-tak.go.th/o... 1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ อบต.แม่ท้อ
2.เลือกแถบเมนูด้านบน คำว่า ข้อมูลหน่วยงาน
3.เลือกหัวข้อโครงสร้างองค์กร
4.แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของฝ่ายการเมืองและแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของฝ่ายข้าราชการประจำของ อบต.แม่ท้อ
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.maetho-tak.go.th/h... https://www.maetho-tak.go.th/b... https://www.maetho-tak.go.th/s... 1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ อบต.แม่ท้อ
2.เลือกแถบเมนูด้านบน คำว่า บุคลากร
3.เลือกหัวข้อคณะผู้บริหาร จะแสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเมือง
4.เลือกหัวข้อหัวหน้าส่วนราชการ จะแสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดฝ่ายข้าราชการประจำ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.maetho-tak.go.th/h... https://www.maetho-tak.go.th/p... https://www.maetho-tak.go.th/p... 1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ อบต.แม่ท้อ
2.เลือกแถบเมนูด้านบน คำว่า ข้อมูลหน่วยงาน
3.เลือกหัวข้ออำนาจหน้าที่
4.แสดงข้อมูลที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน โดยไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.maetho-tak.go.th/h... https://www.maetho-tak.go.th/p... https://www.maetho-tak.go.th/p... https://www.maetho-tak.go.th/d... 1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ อบต.แม่ท้อ
2.เลือกแถบเมนูด้านบน คำว่า แผน
3.เลือกหัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.แสดงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ฯลฯ
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.maetho-tak.go.th/h... https://www.maetho-tak.go.th/c... 1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ อบต.แม่ท้อ
2.เลือกแถบเมนูด้านบน คำว่า ข้อมูลหน่วยงาน
3.เลือกหัวข้อติดต่อ
4.แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail แผนที่ตั้ง ฯลฯ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.maetho-tak.go.th/h... https://www.maetho-tak.go.th/p... 1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ อบต.แม่ท้อ
2.เลือกแถบเมนูด้านบน คำว่า ระเบียบ
3.เลือกหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.maetho-tak.go.th/h... https://www.maetho-tak.go.th/n... 1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ อบต.แม่ท้อ
2.เลือกแถบเมนูด้านบน คำว่า ข่าวสาร
3.เลือกหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
4.แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.maetho-tak.go.th/h... https://www.maetho-tak.go.th/w... 1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ อบต.แม่ท้อ
2.เลือกแถบเมนูด้านบน คำว่า บริการประชาชน
3.เลือกหัวข้อกระดานสนทนา
4.แสดงตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้
o9 Social Network https://www.maetho-tak.go.th/h... https://www.facebook.com/profi... 1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ อบต.แม่ท้อ
2.ป๊อปอัพ facebook ของ อบต.แม่ท้อ อยู่มุมขวาบนของเว็บไซต์
3.แสดง Social Network  (ช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ อบต.แม่ท้อ)
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.maetho-tak.go.th/h... https://www.maetho-tak.go.th/p... https://www.maetho-tak.go.th/p... https://www.maetho-tak.go.th/d... 1.เข้าหน้าแรกของเว็บไซต์ อบต.แม่ท้อ
2.เลือกแถบเมนูด้านบน คำว่า รายงาน
3.เลือกหัวข้อการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
4.แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
 
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/
สายด่วนนายก
โทร 055-894-568
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10