หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ท้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
วิสัยทัศน์
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการศึกษา นำพาเศรษฐกิจ
ใกล้ชิดสิ่งแวดล้อม ดีพร้อมวัฒนธรรม
อุทยานแห่งชาติลานสาง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติที่สวยงาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
www.maetho-tak.go.th
1
2
 
 
 


 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตร การปฏิบัติตนและเจริญสติเพื่อการทำงานอย่างมีความสุขในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ในวันที่  23  มีนาคม  2567  เวลา  09.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อได้จัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตร การปฏิบัติตนและเจริญสติเพื่อการทำงานอย่างมีความสุขในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ  วัดอัมพวัน  ตำบลป่ามะม่วง  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  ซึ่งมีนายบำรุง  ปั้นรูป  นายก อบต.แม่ท้อ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภา อบต. แม่ท้อ/  พนักงานส่วนตำบล/ ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างฯ  และบุคคลภายนอก (พนักงานจ้างเหมา)  รวมจำนวน  90   คน
โดยในการจัด โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตร การปฏิบัติตนและเจริญสติ
เพื่อการทำงานอย่างมีความสุขในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567  มีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้
(1) เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกบุคลากรให้ประพฤติปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
(2) เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ มีจิตสำนึก มีค่านิยม มีความประพฤติ
มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้
(3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
(4) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ
(5) เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่    
(6) เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
(7) เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระมหาสมบัติ  ภทฺทปญโญ   รองเจ้าคณะอำเภอเมืองตาก  เจ้า
อาวาสวัดอัมพวัน   มาเป็นวิทยากรบรรยายและนำฝึกปฏิบัติ  ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึก มีค่านิยม      มีความประพฤติ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น  มีจิตสำนึก มีค่านิยม มีความประพฤติมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐมากยิ่งขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2567 เวลา 09.10 น. โดย คุณ กฤษณา ลิ้มตระกูล

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/
สายด่วนนายก
โทร 055-894-568
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10