หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการศึกษา นำพาเศรษฐกิจ
ใกล้ชิดสิ่งแวดล้อม ดีพร้อมวัฒนธรรม
อุทยานแห่งชาติลานสาง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติที่สวยงาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
www.maetho-tak.go.th
1
2
 
 
 

 
การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10  
 

ด้วยองค์การบิหารส่วนนตำบลแม่ท้อ ได้อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จึงโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังรายการต่อไปนี้ (ตามเอกสารแนบท้าย) อาศัยอำนาจตามความใน ระเบีัยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด ข้อ 26 การโอนงบประมาณต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ส.ค. 2564 เวลา 14.43 น. โดย คุณ กฤษณา ลิ้มตระกูล

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/
สายด่วนนายก
โทร 055-894-568
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10