หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ท้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
วิสัยทัศน์
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการศึกษา นำพาเศรษฐกิจ
ใกล้ชิดสิ่งแวดล้อม ดีพร้อมวัฒนธรรม
อุทยานแห่งชาติลานสาง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติที่สวยงาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
www.maetho-tak.go.th
1
2
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 28  
 
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (ประกาศก.ถ.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 34  
 
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (ประกาศก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)) [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (การสอบคัดเลือกและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร) [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560) [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (ประกาศก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)) [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
3. การพัฒนาบุคลากร (ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 33  
 
3. การพัฒนาบุคลากร (ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 34  
 
3. การพัฒนาบุคลากร (คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานฯองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ) [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 34  
 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ประกาศก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558) [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 33  
 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ประกาศ-ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ พ.ศ.2562) [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 30  
 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ประกาศก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563) [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 35  
 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานฯองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ) [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 29  
 
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน ปี 2558) [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขรก.ฯ พ.ศ.2558) [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 30  
 
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศก.อบต.เรื่องเงินเพิ่มพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่เสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564) [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 30  
 
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (ประกาศก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 ,7 , 8 และหมวด 9)) [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ (การกำหนดอบต.และหน่วยงานในสังกัด เป็นสนง.ในพื้นที่พิเศษ ปี 2565) [ 2 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 39  
 
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ [ 13 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/
สายด่วนนายก
โทร 055-894-568
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10