หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
วิสัยทัศน์
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการศึกษา นำพาเศรษฐกิจ
ใกล้ชิดสิ่งแวดล้อม ดีพร้อมวัฒนธรรม
อุทยานแห่งชาติลานสาง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติที่สวยงาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
www.maetho-tak.go.th
1
2
 
 
 
 
 
  ชาวบ้านในตำบลแม่ท้อ มีวิถีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยกันแบบเครือญาติ โดยมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล และมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
 
 
 
 
สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
 
  สถานีอนามัย/บุคลากร 5 แห่งประกอบด้วย
 
สถานีอนามัยบ้านปากห้วยแม่ท้อ จำนวน 2 คน
 
สถานีอนามัยบ้านลานสาง จำนวน 4 คน
 
สถานีอนามัยบ้านหนองแขม จำนวน 2 คน
 
สถานีอนามัยบ้านห้วยเหลือง จำนวน 1 คน
 
สถานีอนามัยบ้านมูเซอ จำนวน 3 คน
 
จำนวนบุคลากรทั้งหมดรวม จำนวน 12 คน
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
 
 
 
สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
 
วัดพระพุทธศาสนา จำนวน 4 แห่ง
 
โบราณสถาน จำนวน 2 แห่ง
 
ศาล จำนวน 1 แห่ง
 
โบสถ์พุทธ/คริสต์ จำนวน 3 แห่ง
  สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พช/สปช. จำนวน 6 แห่ง
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนระดับประถมถึงมัธยมต้น จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนระดับประถมถึงมัธยมปลาย จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/
สายด่วนนายก
โทร 055-894-568
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10