หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสมนึก คุ้มยิ้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ
วิสัยทัศน์
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการศึกษา นำพาเศรษฐกิจ
ใกล้ชิดสิ่งแวดล้อม ดีพร้อมวัฒนธรรม
อุทยานแห่งชาติลานสาง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติที่สวยงาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
www.maetho-tak.go.th
1
2
 
 
 
 
 
  ชาวบ้านในตำบลแม่ท้อ มีวิถีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยกันแบบเครือญาติ โดยมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล และมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
 
 
 
 
สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
 
  สถานีอนามัย/บุคลากร 5 แห่งประกอบด้วย
 
สถานีอนามัยบ้านปากห้วยแม่ท้อ จำนวน 2 คน
 
สถานีอนามัยบ้านลานสาง จำนวน 4 คน
 
สถานีอนามัยบ้านหนองแขม จำนวน 2 คน
 
สถานีอนามัยบ้านห้วยเหลือง จำนวน 1 คน
 
สถานีอนามัยบ้านมูเซอ จำนวน 3 คน
 
จำนวนบุคลากรทั้งหมดรวม จำนวน 12 คน
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
 
 
 
สำนักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
 
วัดพระพุทธศาสนา จำนวน 4 แห่ง
 
โบราณสถาน จำนวน 2 แห่ง
 
ศาล จำนวน 1 แห่ง
 
โบสถ์พุทธ/คริสต์ จำนวน 3 แห่ง
  สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พช/สปช. จำนวน 6 แห่ง
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนระดับประถมถึงมัธยมต้น จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนระดับประถมถึงมัธยมปลาย จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/
สายด่วนนายก
โทร 055-894-568 ,
061-265-2288
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10