หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวรา เสมาทอง
ปลัด อบต.แม่ท้อ
โทร : 087-9384510
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายกันตพัฒน์ พัชรปพัฒน์พล
หัวสำนัก อบต.แม่ท้อ
โทร : 064-5640425


นายสมพงษ์ ดีสุข
ผู้อำวยการกองช่าง
โทร : 089-7029132


นางวันเพ็ญ วนกรกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-6382791


นายปิยะวัชร์ เมืองสมบัติ
ผู้อำนวยกองการศึกษา
โทร : 084-1536504