หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสมนึก คุ้มยิ้ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ
วิสัยทัศน์
ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชี่ยวชาญการศึกษา นำพาเศรษฐกิจ
ใกล้ชิดสิ่งแวดล้อม ดีพร้อมวัฒนธรรม
อุทยานแห่งชาติลานสาง
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติที่สวยงาม
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ท้อ
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
www.maetho-tak.go.th
1
2
 
 
 
 

 
 
 
 
ส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สีเขียวในชุมชน
 
สร้างจิตสำนึก ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมและรณรงค์การลดปริมาณขยะ
 
 
 
 
 
 
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 
ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาระดับท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ
 
 
 
 
 
 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
 
 
 
 
 
พัฒนาประสิทธิภาพบุคคล
 
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
การพัฒนาจัดให้มีหรือปรับปรุงสถานที่ประชุมหรือสถานที่ทำกิจกรรม
 
พัฒนารายได้
 
 
 
 
 
 
พลังงานชุมชนตำบลแม่ท้อ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน/
สายด่วนนายก
โทร 055-894-568 ,
061-265-2288
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10